မကြာသေးမီက “သစ်တောများ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးး” နှင့်ပတ်သက်သောခေါင်းစဉ်အသစ်စာမျက်နှာထုတ်ဝေမှု

သစ်တောများသည် မြန်မာ့သဘာဝသယံဇာတများ၏ အလွန်းအရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ပြိုင်ဆိုင်လျက်ရှိသော စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် သစ်တော ပြုန်းတီးမှုနှုန်းမှာ အမြင့်ဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်လာခဲ့ရသည်။

ကိုလိုနီခေတ်ကတည်းက သစ်တောစီမံခန့်ခွဲမှုကို နိုင်ငံတော်၏အစီအစဉ်တွင် ထည့်သွင်းထားပြီးဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ၁၉၇၀ပြည့်လွန်နှစ်များမှစ၍ သစ်တောပြုန်းတီးမှုတွင် ပဋိပက္ခများ၊ မြေယာသိမ်းယူမှုများနှင့် တရားမဝင်၊ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုမရှိသော သစ်ခုတ်လှဲခြင်းတို့၏ အခန်းကဏ္ဍကို ပိုမိုနားလည်လာခဲ့ကြသည်။

Open Development Myanmar သည် Voices for Mekong Forests (V4MF) ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုအောက်တွင် “သစ်တောများ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် မကြာသေးမီက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

ဤဆောင်းပါးကို အင်္ဂလိပ်နှင့်မြန်မာဘာသာ နှစ်မျိုးလုံးကို ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ ဆောင်းပါးကို ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုရန် >>>