Open Development Myanmar အကြောင်း

Open Development Myanmar (ODMm) သည် မဲခေါင်ဒေသတွင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအလားအလာများကို နိုင်ငံနှင့် ဒေသအဆင့်များအလိုက် မီးမောင်းထိုးပြနိုင်ရန် သတင်းများ၊ မြေပုံများ၊ အချက်အလက်များအား စုစည်းမျှဝေပေးသည့်၊ “အခမဲ့ရယူအသုံးပြုနိုင်သော အချက်အလက်နှင့် ဗဟုသုတနေရာ”ကို အတူစုပေါင်း ဆောင်ရွက်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ပူးပေါင်းမှုတစ်ခုဖြစ်သော  Open Development Network ၏ အစိတ် အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါကွန်ယက်ကို East West Management Institute ၏ Open Development Initiative (EWMI-ODI) က ဆောင် ရွက်လျက်ရှိပြီး ဒေသတွင်းဆိုင်ရာ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် Open Development Mekong ကိုလည်း တည်ဆောက်ထားပါသည်။ ရေရှည်တည်တံ့၍ စိတ်ချယုံကြည်ရသော အချက်အလက်စနစ်တစ်ခုအား တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းစေရန် နိုင်ငံအလိုက် ဝက်ဘ်ဆိုက်များကို ပြည်တွင်းအဖွဲ့များ နှင့် ပူးပေါင်းတည် ဆောက်ထားပါသည်။

ထိုစနစ်ကို အောင်မြင်စေရန် Open Development Myanmar နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ မိတ်ဖက်အဖွဲ့များသည် အောက်ပါတို့ကို ဆောင်ရွက်နေပါသည်။

  • အချက်အလက်လိုအပ်သူများ၊ အချက်အလက်ပေးဝေသူများနှင့် အချက်အလက်စနစ် ဆောင်ရွက် နေ သူများ ကို အခမဲ့ရယူအသုံးပြုနိုင်သော အချက်အလက်ဝက်ဘ်ဆိုက် အား ၎င်းတို့ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင် စေရန် ပံ့ပိုးပေးခြင်း။
  • လက်ရှိ အရေးကြီးသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိစ္စရပ်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့် စာရင်းအင်းများ၊ မြေပုံများ၊ အစီရင်ခံစာများ၊ သတင်းများနှင့် ဥပဒေများကို အသုံးပြုသူများ ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ရန် လင့်ခ်များဖြင့် တုံ့ပြန်မှုရှိစေသော ဝက်ဘ်ဆိုက် တစ်ခုအား တည်ဆောက်ခြင်း။
  • စိတ်ချယုံကြည်ရပြီး အခမဲ့ရယူအသုံးပြုနိုင်သော အချက်အလက် စံသတ်မှတ်ချက်များသာမက လူမျိုးစု၊ ဒေသခံတိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေးများနှင့် ကျားမရေးရာထိခိုက်လွယ်မှုများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသည့် အကောင်းဆုံးလက်တွေ့ဆောင်ရွက်ချက်များအတွက် စံပုံစံတစ်ခုအား တည်ဆောက် ခြင်း။
  • အချက်အလက်များကို နားလည်အသုံးချနိုင်ရေးနှင့် သတင်းရေးသားထုတ်ပြန်မှုသင်တန်းများ၊ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများ၏ အချက်အလက် ပိုင်ဆိုင်မှုတို့မှတဆင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်သို့ ပေါင်းကူးပို့ဆောင် ပေးမည့် စွမ်းရည်မြှင့်တင်ပေးခြင်းများ။
  • အချက်အလက်များ၊ ဥပဒေများ၊ သဘောတူညီချက်များနှင့် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုများ၏ သိမ်းဆည်းရာဗဟိုနေရာသို့ ကျွန်ုပ်တို့၏ စီကန်-အေပီအိုင်မှတဆင့် လွပ်လပ်စွာ ရောက်ရှိနိုင်ခြင်း။

ဦးတည်ချက်နှင့် ရည်မှန်းချက်

Open Development Mekong ကွန်ယက်သည် အောက်ပါ ဦးတည်ချက်နှင့် ရည်မှန်းချက်ကို ရေးဆွဲထားပါသည်-

ဦးတည်ချက် – ပြည်သူတို့တွင် ၎င်းတို့၏ ဘဝတိုးတက်စေရန်အတွက် အချက်အလက်များနှင့် သတင်းအချက် အလက်များ ရှိကြသည်။

ရည်မှန်းချက် – သတင်းအချက်အလက်များကို မဲခေါင်ဒေသအောက်ပိုင်းရှိ ပြည်သူများအားလုံး လက်လှမ်းမီရရှိစေရန်နှင့် ၎င်းတို့အတွက် အသုံးဝင်စေရန်။

နည်းလမ်း

အချက်အလက်များ၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် လက်လှမ်းမီရရှိနိုင်မှုကို ပိုမိုတိုးတက်စေရေးအတွက် ODM သည် ဇယားများ၊ သရုပ်ပြပုံများ၊ မြေပုံများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများနှင့် အခြားအချက်အလက်ဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များမှတစ်ဆင့် လွတ်လပ်စွာ လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အတူ အခမဲ့ရယူအသုံးပြုနိုင်သော အချက်အလက် စံချိန်စံနှုန်းများကို အသုံးပြုလျက် အချက်အလက်များအား သမာသမတ်ကျစွာ တင်ပြသည့်နည်းလမ်းကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ အကြောင်းအရာတစ်ရပ်ကို ရောင်ပြန်ဖော်ပြနိုင်ပြီး မဲခေါင်ဒေသရှိ နိုင်ငံသားအားလုံး လက်လှမ်းမီနိုင်သော အချက်အလက်နှင့် ဒီဂျစ်တယ်အခွင့်အရေးများအား ထောက်ပံ့သည့် ကွန်ယက်တစ်ခုအဖြစ် ထိုပလက်ဖောင်းကို ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အဓိကပရိသတ်ဖြစ်သော အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၊ အစိုးရ၊ တက္ကသိုလ်နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့အစည်းများသည် ODM ၏ သိမ်ဆည်းထားသည့် အချက်အလက်များစွာနှင့် သတင်းအချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ သုတေသနပြုခြင်း၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ကြသည်။ ဤနည်းလမ်းသည် အရင်းမြစ်များစွာမှ အချက်အလက်များကို ပံ့ပိုးပေးပြီး နယ်ပယ်ကဏ္ဍစုံနှင့် နယ်နိမိတ်ခြင်း ထိစပ်နေသည့်နိုင်ငံများအကြား အမြင်များကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ ODM အချက်အလက်အစုသည် ယခုအခါ ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး ကွဲပြားခြားနားသော ပလက်ဖောင်းတစ်ခုအဖြစ် နိုင်ငံတွင်းနှင့် ဒေသတွင်းဆက်စပ်မှု၏ သိသာထင်ရှားသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအတွက် အချက်အလက်များနှင့် သတင်းအချက်အလက်များကို ပံ့ပိုးပေးသည်။

ODM အဖွဲ့များ

ODM အဖွဲ့များသည် မဲခေါင်ဒေသရှိ နိုင်ငံအားလုံးတွင် တည်ရှိပြီး ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များအား ဝေမျှခြင်းဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်ကွန်ယက်တစ်ခု တည်ဆောက်ရန်နှင့် ဒေသတွင်း၌ အချက်အလက်များနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်စာတတ်မြောက်မှု စွမ်းရည်အားမြှင့်တင်ရန် ODM အဖွဲ့များက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဆောင်ရွက်နေသော လုပ်ငန်းအားလုံး၏ အခြေခံသည် လက်ရှိ မဲခေါင်ဒေသ အချက်အလက်ဂေဟစနစ်အတွင်း သတင်းအချက်အလက်နှင့်ပတ်သက်၍ ကျွမ်းကျင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် အားကောင်းသောအဖွဲ့ဝင်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤအဖွဲ့များသည် အချက်အလက်အခွင့်အရေးများ တောင်းဆိုခြင်းဖြင့် သတင်းအချက်အလက်များကို သေချာစေရန် ဆောင်ရွက်ကြသည်။ 

 

 

 

 

 

East-West Management Institute (EWMI) ၏ စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သော Open Development Initiative (ODI) သည် ပြည်သူလူထု၏ လိုအပ်ချက်ကို ဖော်ပြကာ ပေါင်းစည်းမှုကို တည်ဆောက်ပြီး စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်ပြောင်းလဲနေသော ပလက်ဖောင်းကို ပေးထားသည်။ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲ၍ သာတူညီမျှသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အပြုသဘောဆောင် ဆွေးနွေးမှုများနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို မြှင့်တင်ပေးမည့် အချက်အလက်များအား ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ဝေမျှခြင်းနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတို့ကို ပံ့ပိုးပေးရန် ဖြစ်သည်။  

ODI သည် မဲခေါင်ဒေသရှိ Open Data ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍ၌ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစ၍ တက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့သည်။ ODI ၏ Open Data စီမံကိန်းများမှ ပထမဆုံးဖြစ်သော Open Development Cambodia သည် ဖွံ့ဖြိုးမှုကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်သည့် GIS မြေပုံ နှင့် အချိန်အလိုက် animation များ အပါအဝင် ဆန်းသစ်သောပုံရိပ်များဖြင့် ပြင်ဆင်ထားသော ဖွံ့ဖြိုးမှုပုံတူကားချပ်များကို ရေးဆွဲရန် ကျယ်ပြန့်သောကဏ္ဍများစွာမှ သတင်းအချက်အလက်များကို လွတ်လပ်စွာ စုစည်းပေးထားသည်။ ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင် ODC ကို ဒေသဆိုင်ရာ NGO တစ်ခုအဖြစ် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။

၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ Open Development Mekong ပလက်ဖောင်းကို ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတ၊ မြန်မာ၊ ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ နိုင်ငံအလိုက် ဝက်ဘ်ဆိုက် ငါးခု၊ ဒေသတွင်း ဝက်ဘ်ဆိုက် တစ်ခုပါဝင်သည့် စုပေါင်းပလက်ဖောင်းတစ်ခုအဖြစ် စတင်ခဲ့သည်။

 

 

 

ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အခမဲ့ရယူအသုံးပြုနိုင်သော အချက်အလက်

(OD4D)  အာရှဌာန

၂၀၁၈ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် ODI သည် IDRC မှ စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည့် ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အခမဲ့ရယူအသုံးပြုနိုင်သော အချက်အလက် (OD4D) စီမံကိန်းနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အခမဲ့ရယူအသုံးပြုနိုင်သော အချက်အလက် အာရှဌာန (OD4D Asia Hub) ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် အာရှဒေသတွင်းအထိ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ODI သည် ဤကွန်ယက်ကို Sinar Project (မလေးရှား)နှင့် ပူးတွဲစီစဉ် ဆောင်ရွက်သည်။ OD4D Asia Hub သည် လက်ရှိ ဒေသဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအသစ်များ၏ သုတေသနနှင့် ဗျူဟာမြောက် ညှိနှိုင်းမှုများမှတစ်ဆင့် အခမဲ့ရယူအသုံးပြုနိုင်သော အချက်အလက် ရရှိနိုင်မှုနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှု တိုးတက်ရေးကို အလေးထား ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ OD4D ၏ ဦးစီးဆောင်ရွက်မှုအောက်တွင် Asia Hub သည် အခမဲ့ရယူ အသုံးပြုနိုင်သော အချက်အလက် နည်းပညာရှင်များ၊ အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရအရာရှိများ၊ အလှူရှင်များနှင့်သုတေသီများ ပါဝင်သည့် အာရှတွင် ပိုမိုခိုင်မာတောင့်တင်းသော အချက်အလက်သုံးစွဲမှု အသိုင်းအဝိုင်းကို တည်ဆောက်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။ Open Data ကို မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ပေးမည့် ဤအသိုက်အဝန်းသည် ဒေသအတွင်းရှိ တစ်နိုင်ငံချင်းစီနှင့် နိုင်ငံများ စုပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ၏ အရည်အသွေး၊ အကျိုးသက်ရောက်မှု၊ ရေရှည်တည်တံ့မှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို တိုးမြှင့်ပေးခြင်း၊ ဒေသတွင်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကွန်ယက်များနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများကို ထူထောင်ခြင်း၊ အာရှဒေသတွင်း အခမဲ့ရယူအသုံးပြုနိုင်သော အချက်အလက် ၂၀၂၀ခုနှစ် အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသော မျှော်မှန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းတို့အား ဆောင်ရွက်နေသည်။  

 

ODM ကွန်ယက်သည် လုပ်ငန်းများတိုးချဲ့ရန်နှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်၊ အချက်အလက်များရယူရန်၊ လက်လှမ်းမီမှုနှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတိုးမြှင့်ရန်တို့အတွက် မိတ်ဖက်များကို စဉ်ဆက်မပြတ် ရှာဖွေလျက်ရှိသည်။ Open Development Network တည်ဆောက်ရေး သို့မဟုတ် ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရေးအတွက် ကူညီနိုင်မည့် မေးခွန်းများ၊ မှတ်ချက်များ၊ အကြံပြုချက်များ သို့မဟုတ် သတင်းအချက်အလက်များရှိပါက contact@ewmi-odi.org ကို ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Myanmar? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Myanmar website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Myanmar website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Myanmar will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

k5DBS
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!