စီးပွားရေး ပေါ်လစီ သစ်များ၊ ဦးစားပေး လုပ်ဆောင်စရာများနှင့် ၂၀၁၇-၁၈ ဘဏ္ဍရေး နှစ်ဦး

မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဥပဒေ သစ်များနှင့် စီးပွားရေး မူဝါဒများအား စတင်မည့် ဘဏ္ဍာရေး နှစ်သစ် သည် လာမည့် ဧပြီ (၁) တွင် စတင်မည် ဖြစ်သည်။ မကြာ မီက ပြဌာန်းခဲ့သည့် မြန်မာရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု ဥပဒေသစ် သည် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့တွင် စတင် အသက်ဝင်မည် ဖြစ်ပြီး အဆိုပါဥပဒေ ၏ အကောင်အထည် ဖော်မှုနှင့် အတည်ပြုချက်များသည် နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး နှင့် ရင်းနှီးမြှပ်နှံ သူတို့ အတွက် အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်လာမည် ဖြစ်သည်။

Keep reading (English)