အမျိုးသမီးများအတွင်း ပွင့်လင်းသောဒေတာ/သတင်းအချက်အလက်

သတင်းအချက်အလက်ဆက်သွယ်ရေးသိပ္ပံနည်းပညာနယ်ပယ်တွင် မဲခေါင်ဒေသအမျိုးသမီးများ ပါဝင်ခွင့်ရရှိမှု အနေအထား။  ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ မြန်မာနှင့် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံတို့ရှိ အမျိုးသမီး များ၏ ပွင့်လင်းသတင်းအချက်အလက် လက်လှမ်းမှီရယူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ အဟန့်အတားများကို သိရှိ နားလည်စေရန်အားထုတ်ခြင်း။ စာမျက်နှာကိုဝင်ရောက်ခြင်း >>