အပ်ဒိတ် အင်တာနက်စာမျက်နှာခေါင်းစဉ်

လတ်သလော Open Development Myanmar မှ မြန်မာအထူးစီးပွားရေးဇုန်နှင့် အထူးစီးပွားရေးဇုန်မှရွှေ့ပြောင်းခြင်း နောက်ဆုံးသတင်းအချက်အလက်များကို Open Development Myanmar အင်တာနက်စာမျက်နာမှ တင်ဆက်ထားသည်။

 

အထူးစီးပွားရေးဇုန်ကို ဖတ်ရှူရန်>>>

အထူးစီးပွားရေးဇုန်မှရွှေ့ပြောင်းခြင်း ကိုဖတ်ရှူရန်>>>