လတ်တလော အချက်အလက်အသိပညာ တတ်မြောက်မှုသင်တန်းစဉ်နှင်ဆိုင်သောထုတ်ဝေမှု

East-West Management Institute (EWMI) ၏ လုပ်ငန်းအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သော Open Development Initiative (ODI) သည် ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်နှင့် လာအိုနိုင်ငံများတွင် သစ်တောလုပ်ငန်းကွန်ယက်အဖွဲ့များနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပညာပေးစည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်းများအား အချက်အလက်အသိပညာ တတ်မြောက်မှုသင်တန်းစဉ်များကို ပို့ချပေးလျက်ရှိသည်။ မကြာမီကပင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းအချို့အတွက် အလားတူသင်တန်းတစ်ခုကို ပို့ချပေးနိုင်ခဲ့ပြီး၊ ကပ်ရောဂါနှင့် လတ်တလောနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုကြောင့် အွန်လိုင်းဖြင့်သာ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။

ဆောင်းပါးကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန် >>>