လတ်တလော “မြန်မာနိုင်ငံတွင် သတင်းအချက်အလက် ရရှိနိုင်မှုနှင့် အရည်အ‌သွေးတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လက်ရှိအခြေအနေ” ဆောင်းပါးထုတ်ဝေမှု

သတင်းရယူပိုင်ခွင့်သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်း (၁၉၄၈) ၏ အပိုဒ် ၁၉ တွင် အသိအမှတ်ပြုထားသည့် လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်၏ အခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံကို တကမ္ဘာလုံးနှင့် တခါးဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးနောက် လွတ်လပ်စွာ သတင်းရယူခွင့်နှင့် သတင်းအချက်အလက်များ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်တို့သည်လည်း တိုးတက်လာခဲ့သည်။  သို့သော်၊ SACထိန်းချုပ်မှု နှစ်နှစ်အကြာတွင် ဒေတာနှင့် အချက်အလက်ရရှိနိုင်မှုနှင့် အရည်အသွေးကို ထပ်မံကန့်သတ်ထားသည်။

ဤဆောင်းပါးကို အင်္ဂလိပ်နှင့်မြန်မာဘာသာ နှစ်မျိုးလုံးကို ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ ဆောင်းပါးကို ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုရန် >>>