အလုပ်သမားများအနေဖြင့် ပါမစ် လျှောက်လွှာများအတွက် အချိန်ပိုမို လိုအပ်

ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအခွင့်အရေး လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်သော အကူအညီပေးရေး မဟာမိတ် ကော်မတီ (AAC) နှင့် အလုပ်သမားအခွင့် အရေး မြှင့်တင်ရေး ကွန်ယက်ဖောင်ဒေးရှင်းတို့မှ ထိုင်းနိုင်ငံ အစိုးရအား မြန်မာလုပ်သားများအနေဖြင့် ယင်းတို့၏ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် ပါစစ်များ လျှောက်ထားရာတွင် အချိန် ပိုမို ပေးရန် မေးမြန်းထားကြောင်း သိရသည်။

Keep reading