ကျွမ်းကျင်လုပ်သား ရှားပါးမူ ပြဿနာ ကြုံတွေ့နေရဆဲ ဖြစ်

မြန်မာနိုင်ငံ သည် နှီးမြှပ်နှံမူများ ပိုမိုဝင်ရောက်ရန် ဆွဲဆောင်မူများ ရှိသကဲ့သို့ တိုင်းပြည် အနေဖြင့် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း၊ ခရီးသွား လုပ်ငန်း နှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မူ လုပ်ငန်း ကဏ္ဍများအတွက် ကျွမ်းကျင်လုပ်သား ရရှိရန် ရုန်းကန်နေရ သည်။

Keep reading (English)