ရင်းနှီးမြှပ်နှံမူ ဥပဒေ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း အသစ်များ မတ်လတွင် ကြေငြာမည်

မြန်မာ့ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမူနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမူ ဦးစီးဌာနမှ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ် အစပိုင်း မတ်လ အစောပိုင်းတွင် အမျိုးသား ရင်းနှီးမြှပ်နှံမူ ဥပဒေအတွက် စည်မျဉ်းစည်းကမ်း အသစ်များ ကြေငြာသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ရင်းနှီးမြှပ်နှံမူနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမူ ဦးစီးဌာန၏ အကြီးတန်း အရာရှိ တစ်ဦးထံမှ သိရသည်။

Keep reading (English)