အနိမ့်ဆုံး လုပ်ခလစာ ကော်မတီ ပြန်လည် ဖွဲ့စည်း

မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့် တိုင်းပြည်အတွင်း လုပ်အားလာစာ တိုးတက်လာစေရန် အမျိုးသား အနိမ့်ဆုံး လုပ်ခလစာ ကော်မတီအား ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း ခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့် အပတ်အတွင်း ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် အဆိုပါ ကော်မတီတွင် ဘဏ္ဍာရေး ကျွမ်းကျင်သူများ၊ ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် အလုပ်သမားနှင့် အလုပ်ရှင် အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။

Keep reading (English)