စကျင်ကျောက်လုပ်ကွက်များ ပြန်ပေးရန် ဒေသခံများ တောင်းဆို

မန္တလေးတိုင်း မတ္တရာ မြို့နယ် စကျင်နယ်ရှိ ဒေသခံများက စကျင်ကျောက် ထုတ်လုပ်ခွင့် ပါမစ်များအား ကုမ္ပဏီများထက် ဒေသခံများကို ပိုမိုပေးရန် အစိုးရအား တိုက်တွန်းခဲ့သည်။

Keep reading  (English)