မုတ်သုံ ကောက်ပဲသီးနှံ ၅ မျိုး ကရင်ပြည်နယ်တွင် စိုက်ပျိုးမည်

ကရင်ပြည်နယ်တွင် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ပြည်နယ်တွင်းတွင် မုတ်သုံကောက်ပဲသီးနှံ ငါးမျိုး စိုက်ပျိုးရန် လျာထားကြောင်း ၂၀၁၇-၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် စိုက်ပျိုးရေး စီမံကိန်းများ ခန့်မှန့်ချက်အရ သိရသည်။

Keep reading