ဒေသန္တရ စီမံကိန်း ဥပဒေကြမ်း အား ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရ အတည်ပြု

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကြည့်မြင်တိုင် တစ်ဖက်ကမ်းတွင် အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်မည့်  ရန်ကုန်မြို့သစ် စီမံကိန်း ပါဝင်သော ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍနှစ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏  ဒေသန္တရစီမံကိန်း ဥပဒေကြမ်းကို မတ်လ၂၈ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်သည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဒုတိယအကြိမ် လွှတ်တော်အစည်းဝေးတွင်အတည်ပြုခဲ့သည်။

Keep reading