သံဖြူ စက်မှုလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း အသစ်များအတွက် စတင်အစီရင် ခံစာ တင်ရမည်

ကမ္ဘာ့သံဖြူအဓိကထုတ်လုပ်သူများသည်၂၀၁၇ခုနှစ်တတိယလပတ်ကနေစတင်ပြီးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအသစ်များကိုအတူတကွလေးစားလိုက်နာကြရန်သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါသဘောတူညီချက်တွင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး၊လူ့အခွင့်အရေးလေးစားလိုက်နာမှုနှင့်သတ္တုတူးဖော်ခြင်းဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများကိုစုပေါင်းလိုက်နာကြရန်လက်မှတ်ထိုးသဘောတူညီခဲ့ကြသည်ဟုနိုင်ငံတကာသံဖြူသုတေသနအဖွဲ့အစည်း ITRI က ဆိုသည်။

Keep reading