ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူ အား အသရေ ဖျက်မူ့နှင့် တရားစွဲဆို

တရား ရင်ဆိုင်မူ့များ ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်ပအလုပ်အကိုင် ရှာဖွေရေး ကိုယ်စားလှယ်များ အသင်းချုပ် (Myanmar Overseas Employment Agencies Federation) မှ တာဝန်ရှိသူများက အခြေခံ ပြစ်မူ့ဆိုင်ရာ အသရေ ဖျက်မူ့များနှင့် ပြန်လည် တရားစွဲဆိုရန်် စတင် ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိကြောင်း သိရသည်။

Keep reading