စီးပွားရေး ဇုန်အသစ်များ ချဲ့ထွင်ရန်စီစဉ်

လက်ရှိ စက်မှုဇုန်များ၏ အရည်အသွေးမှာ သာမာန်သာ ရှိပြီး အဆင့်မြှင့်တင်ရန် ခက်ခဲမည် ဖြစ်သဖြင့် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် စီးပွားရေးဇုန် အသစ်များနှင့် အထူးစီးပွားရေးဇုန်များ ချဲ့ထွင်ရန် စီစဉ်လျှက်ရှိကြောင်း မတ်လ (၂၀) ရက်နေ့ ထုတ် အစိုးရ သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြထားသည်။

Keep reading (English)