မြန်မာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမူ့ ဥပဒေ အတည်ပြု

နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမူ့ မြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်သည့် မြန်မာ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမူ့ ဥပဒေ ကြမ်းအား အစိုးရက အတည် ပြုခဲ့ကြောင်း အစိုးရပိုင် မီဒီယာ များတွင် စက်တင်ဘာ ၆ က ဖော်ပြခဲ့သည်။

Keep reading (English)