ကယားလွှတ်တော် ပြည်နယ် ဘတ်ဂျတ် များ စိစစ်

ကယားပြည်နယ် အစိုးရ မှ ၂၀၁၇-၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဘတ်ဂျတ် ကျပ် ၅၁ ဘီလီယံ အဆိုပြုခဲ့ပြီး အဆိုပါ ဘတ်ဂျတ်များအား ဒေသ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ကဏ္ဍအားလုံး အပေါ် အညီအမျှ သုံးစွဲသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ကယားပြည်နယ် လွှတ်တော် နာယက ဦးလှထွေး မှ ပြောကြားသည်။

Keep reading (English)