အစိုးရပိုင် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေး လုပ်ငန်း နှစ်ခုမှ ကျပ်သန်း ၇၂၂ သန်း ရန်ပုံငွေ ရရှိ

၂၀၁၇ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု ဘဏ္ဍာငွေ အသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေ အရ ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေး လျှပ်စစ် ကော်ပိုရေးရှင်းနှစ်ခုအတွက် ကျပ်သန်း ၇၂၂ သန်း ခွဲဝေ ရရှိရာ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်မီးထောက်ပံ့ရေး ကော်ပိုရေးရှင်း မှ ကျပ်သန်း ၅၂၉ ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ကျန်ငွေ ကျပ်သန်း ၂၄၃ သန်းအား မန္တလေး လျှပ်စစ်မီး ထောက်ပံ့ရေး ကော်ပိုရေးရှင်းမှ ရရှိမည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ လျှပ်စစ် ဓါတ်အားပေး လုပ်ငန်း နှစ်ခုစလုံးမှာ လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင် ဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ အစိုးရပိုင် လုပ်ငန်းများ ဖြစ်သည်။

Keep reading (English)