ရေနံနှင့် သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ ကဏ္ဍ တွင် ဗြိတိန်နှင့် မြန်မာ ကုမ္ပဏီများအကြား ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်ရန် လိုလား

ဗြိတိန် ကုမ္ပဏီ တစ်ခုမှ အဏ္ဏဝါ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ရေနံ နှင့် သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ လုပ်ငန်း ကဏ္ဍများသို့ ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်ရန် မြန်မာကုမ္ပဏီ နှင့် ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်ရန် လက်မှတ် ရေးထိုး ခဲ့သည်။

Keep reading (English)