ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမူ့ တွင် စိုးရိမ်ဖွယ် အဆင့်၌ ဆက်လက်တည်ရှိနေ

လတ်တလော ထုတ်ပြန်ထားသော တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အညွှန်းကိန်းများအရ မြန်မာနိုင်ငံ သည် မြောက်ကိုရီးယား၊ ရဝမ်ဒါ နှင့် နီပေါ နိုင်ငံများ နည်းတူ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါး မူ့တွင် စိုးရိမ်ဖွယ် အဆင့် ဆက်လက်တည်ရှိနေကြောင်း သိရသည်။

Keep reading