သစ်တောမြေများ ဖွံ့ဖြိုးရန် အနီးကပ် စစ်ဆေးမည်

မသမာမှုများ မရှိစေရန် အစိုးရမှ သစ်တောများ ဖွံ့ဖြိုး ရန်နှင့် စိုက်ပျိုးထွန်ယက်ရန် သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များက အနီးကပ် စစ်ဆေးရမည့် စီမံကိန်း များအား အား အတည်ပြုလိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သဘာဝ သံယံဇာတ နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ယနေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေငြာသည်။

Keep reading