ရေနံ တင်သွင်းခွင့် လိုင်စင် တရုတ် စောင့်ဆိုင်းလျှက်ရှိ

တရုတ်နိုင်ငံ၏ စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်သော ကျောက်ဖြူကနေ ကူမင်းအထိ သွယ်တန်းထားသော ပိုက်လိုင်းတစ်လျှောက် လိုအပ်သော ရေနံအတွက် ရေနံတင်သွင်းခွင့် လိုင်စင်ကို တရုတ်က နေစောင့်ဆိုင်းလျက်ရှိနေသည်။
တရုတ်သည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် ဥရောပနိုင်ငံများက နေရေနံစိမ်းများကို မလက်ကာ ရေလက်ကြားကို ဖြတ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံသို့ ရေလမ်းမှ တစ်ဆင့် သယ်ယူလျက်ရှိရာ ယခုကျောက်ဖြူပိုက်လိုင်း စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ပိတ်လိုင်းကနေပြီး တရုတ်နိုင်ငံသို့ ရေနံများ တင်ပို့သွားမည်ဖြစ်ရာ ယခုမြန်မာအစိုးရ၏ ရေနံတင်ပို့ခွင့်လိုင်စင်ကို စောင့်ဆိုင်းလျက်ရှိနေသည်။

Keep reading