စစ်ကိုင်းသစ်တောတွင် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး အသိပညာပေး စခန်း တည်ဆောက်

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရမှ ကန့်ဗလူ မြို့နယ်တွင်းရှိ လင်းနို့ဂူ သစ်တောတွင် သစ်တော အတွင်းရှိ သစ်ပင်ပန်းမန်များနှင့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် များအား ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရန် နှင့် လူအများကြား အထူးသဖြင့် မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များ ကြားတွင် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်အား တန်ဘိုး ထားတတ်စေရန် ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာ အသိပညာနှင့် ပညာပေး စခန်း တစ်ခု တည်ဆောက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

Keep reading (English)