ကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေအား နှစ်မကုန်မီ အတည်ပြုမည်

အသစ် ပြင်ဆင်ရေးဆွဲထားသော မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေအသစ်သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ် မကုန်ခင် အတည်ပြု ပြဌာန်းမည်ဟု မျှော်မှန်းထားကြောင်း ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။

Keep reading