လတ်တစ်လော ထုတ်ဝေမှုအစီရင်ခံစာစောင်

Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) သည်မဲခေါင်ဒေသ၏ ဆိုင်ဘာလုံခြုံရေးအစီရင်ခံစာကို မကြာသေးမီကထုတ်ဝေခဲ့သည်။ Open Development Initiative (ODI) အဖွဲ့မှပြင်ဆင်ထားသော မြန်မာအကြောင်းအရာ အခန်းကို စာမျက်နှာ ၇၇-၉၆ ကိုကြည့်ပါ။

ဒီနေရာကနေ ဖတ်ရှရန် >>>