လက်ရှိ OD Myanmar Coordinator ရာထူး ခေါ်ယူခြင်း

Open Development Initiative သည် OD Myanmar၏ လှုပ်ရှားမှုများကို စီမံခန့်ခွဲရာတွင် ကူညီရန် ပြည်တွင်းOD Myanmar Coordinatorတစ်ဦးကို ခေါ်ယူရှာဖွေနေပါသည်။

ဤရာထူးသည် ဒါရိုက်တာအား ပရိုဂရမ်ပံ့ပိုးမှုနှင့် နည်းပညာအကူအညီများပေးမည်ဖြစ်ပြီး ဦးဆောင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်သော Landesa၊ ၎င်းတို့၏ဒေသခံအဖွဲ့နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ Open Development Myanmar platform တို့နှင့်အတူ လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်>>>